Backing Vocals

 

  • Backing vocals dienen vaak om bepaalde vormonderdelen een extra “boost” te voorzien.
  • Backing vocals genereren vaak extra muzikale energie. Een veelgebruikt songwriters en arrangeer principe is het principe van contrastwerking:
  • Een A-tje dat klein van opzet is – dun gearrangeerd – 1 stemmig
  • Een B-tje waarin uitgepakt wordt: meer dynamiek en steviger geïnstrumenteerd + voorzien van Backing vocals.
  • Backing vocals dienen spaarzaam gebruikt te worden. Overal backing vocals kan vermoeiend werken tenzij je werkt met een stijl die juist bestaat uit geharmoniseerde vocals (close harmony, barbershop e.d.) Goede stukken bestaan vaak uit een mix van niet-geharmoniseerde en geharmoniseerde melodielijnen.

De manier waarop je melodieën harmoniseert is sterk afhankelijk van de stijl waarin je werkt.

Een harmonisatie van een jazz liedje vraagt om een andere invulling dan bv een country liedje
3. Bepaal welke akkoorden je gaat gebruiken voor backing vocals

  • Noten op sterke maatdelen zijn vaak onderdeel van het akkoord; harmonisatie van noten op sterke maatdelen liggen dus voor de hand
  • Noten op zwakke maatdelen zijn vaak doorgangsnoten “op weg naar de volgende sterke akkoordtoon

In sync

Dit is de makkelijkste manier om backing vocals te schrijven. Als backing vocals in sync zijn met de lead vocal is de timing hetzelfde. Het toevoegen van tertsen en sexten kunnen een rijke kleur genereren. Kwarten en kwinten kunnen zorgen voor bodem en stabiliteit in een harmonie.

Out of sync

Iets gecompliceerder en sterk afhankelijk van het karakter van het stuk. Als backing vocals out of sync staan t.o.v. de melodie kunnen ze gehoord worden als een onafhankelijke partij met een eigen frasering. Een manier om out of sync backing vocals te schrijven is om enkele tekst onderdelen te nemen van de lead vocal en deze uit te rekken. Dit kan gebeuren vòor of nadat de woorden in de lead vocal voorbij komen.

Non-word vocalisation

‘ah’ of ‘ooh’) als onderdeel van instrumentatie of arrangement. Lange gelaagde noten kunnen werken als “pad” een akkoord laag die je ook in keyboards en synthesizers kunt vinden. Korte noten kunnen juist effectief zijn als je ritmiek wilt genereren. “doem” of “pa”

Parallelle beweging

De backing vocal beweegt in dezelfde richting als de lead. Gaat de lead omhoog, gaat de backing vocal mee. Je ziet dit in veel refreinen

Onafhankelijke beweging

De backing vocal beweegt op een eigen manier t.o.v. de lead vocal. Kan een variatie zijn op de lead vocal maar kan ook een volledig nieuwe melodie zijn met volledig nieuwe ritmiek en zelfs tekst.
Tegenbeweging

Een combinatie van bovenstaande 2 vormen.

Als een backing vocal de lead vocal “spiegelt”; de lead gaat omhoog, de backing naar beneden. Werkt vaak erg goed voor korte stukjes. Is soms moeilijk om juiste noten te vinden voor de backing die goed werken met de lead zodat het effect van spiegelen gehandhaafd blijft en tegelijkertijd er een interessante harmonie ontstaat.

Benadrukken van specifieke woorden of frases

Backing vocals hoeven niet altijd dezelfde lengte te hebben als de lead vocal. Het is mogelijk om enkele woorden of frases te benadrukken met een backing vocal. Gebruikelijk in langere of complexere refreinen.
Call and response

Effectieve manier om “gaten” in vocale partijen te vullen en energie te genereren. De backing vocal als echo. Letterlijk of als variatie (melodisch maar ook tekstueel). Let op: niet àlles hoeft aangevuld.

Tot slot: de combinatie van bovenstaande technieken is natuurlijk het meest ideaal. Hou ook rekening met het feit dat lang niet alle songs backing vocals nodig hebben.

Deze technieken werken niet alleen voor backing vocals maar ook voor het schrijven van instrumentale partijen.

Qua intervallen: tertsen en sexten werken goed; harmoniseren in 3klanken. Soms kunnen harmonisaties in kwarten ook veel power geven. Bv hieronder aan het einde van het refrein van Man in the mirror ( “If you wanna make the world….etc”)

Voorbeelden:

Voorbeelden van vocale arrangementen 

uitleg: