fusion

De Fusion, ook mooi hoor! Vandaag een knap stukje fusion van gitaarvirtuoos en levenskunstenaar Rudy Kronfuss. Rudy, Oostenrijker van origine, ontkracht stellig met dit stuk gecomponeerde muziek de vaak gehoorde bewering ”dat om kunst te begrijpen, je er iets vanaf moet weten” Niets blijkt minder waar want ook zonder opleiding is namelijk uitstekend vast te stellen dat het hier om kunst gaat. De muziek is temperamentvol en beweeglijk te noemen.

Een harmonische en soundscape-achtige achtbaan verstrengeld met tekst in op elkaar afgestemde en gewogen kleuringen leverde dit lyrische werk op.

Rudy’s idioom kenmerkt zich verder door een zekere exuberantie en een voorliefde voor welluidende samenklanken, al schuwt hij het gebruik van de dissonant niet.

Het interessante aan componist Kronfuss is dat hij overtuigend laat horen hoe veel expressieve mogelijkheden er nog te verwezenlijken zijn. Een afwisseling van meerstemmige en ostinato-achtige motieven en de beeldende, welsprekende tekstbehandeling werkt in een allesbehalve archaïserend idioom zeer sterk.

Het album waarvan het spectaculaire werk dat ik u voorschotel afkomstig is draagt de literaire maar toegankelijke titel “A Cloud full of Angels”

en daar kunnen we ons veel bij voorstellen. Rudy staat sinds de zomer van 1990 dagelijks in contact met Sirion, een multidimensionale sonische entiteit die hem in de vorm van korte gedichten informatie verschaft over de kosmos in relatie tot het menselijk bestaan.