Akkoorden en symbolen

Akkoorden en symbolen

De notatie van lichte muziek kenmerkt zich (helaas) door een hoge mate van inconsequentheid. Er zijn veel gebruikte manieren om dingen aan te duiden. Zo kan een D half-verminderd akkoord worden aangeduid als:

DØ, Dm7b5 of: Fm/D

Sinds enige tijd wordt er geprobeerd om tot een standaardnotatie te komen. Daarin heeft de notatiewijze die werkt met afkortingen; Ma7, Mi7 etc

Majeur 7 

  • Majeur drieklank met groot septime
  • Een snelle manier om een ma7 akkoord te spelen: vervang in de drieklank rechts de grondtoon door de maj7. De maj7 ligt een halve toon onder de grondtoon. De grondtoon speel je links.
  • Een andere manier is: speel een kleine drieklank op de grote terts; Cmaj7 = Em/C

Lees verder “Akkoorden en symbolen”